2015   2016   2017   2018   2019

Letos již v září

V. ročník

MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA S POSTGRADUÁLNÍM ZAMĚŘENÍM

DIABETES MELLITUS
MOŽNOSTI A REALITA KLINICKÉ PRAXE V KOMPLEXNÍ PÉČI O DIABETIKA

14. září 2018 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

RegistraceRegistruji se tímto na mezioborové sympoziumPotvrzením registrace prohlašujete, že jste se seznámil/a s podmínkami zpracovávání osobních údajů společností PHARMA Product Management s.r.o., jejichž text je uveden zdePotvrzení registrace
Po vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře Vám bude na Váš uvedený e-mail zasláno potvrzení o registraci a specifický symbol, který je důležitý pro následné provedení platby. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti na sympozia. Jestliže potvrzení o registraci neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je uvedená e-mailová adresa chybná.

Potřebujete-li provést registraci, obraťte se, prosím na organizační zajištění odborných vzdělávacích akcí PHARMA Product Management s.r.o., e-mail: info@pharma-pm.cz, tel.: 777 055 624, 777 753 360