2015   2016   2017   2018   2019

Letos již v září

V. ročník

MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA S POSTGRADUÁLNÍM ZAMĚŘENÍM

DIABETES MELLITUS
MOŽNOSTI A REALITA KLINICKÉ PRAXE V KOMPLEXNÍ PÉČI O DIABETIKA

14. září 2018 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Pozvánka

Vážení lékaři,

děkujeme za vaši účast na V. ročníku mezioborového sympozia a přijměte, prosím, pozvání k účasti na již tradiční VI. ročník mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením.

Mezioborové sympozium se uskuteční v pátek 6. září 2019 v Hradci Králové.

Momentálně připravujeme nové webové stránky a na jaře bude zahájena registrace na mezioborové sympozium.


Odborným garantem sympozia je paní doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí lékařka Diabetologického centra a vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové.

Sympozium se koná pod záštitou
děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Miroslava Červinky, CSc.,
designovaného děkana LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.
a ředitele FN v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c.Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře.