2015   2016   2017   2018   2019

Letos již v září

V. ročník

MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA S POSTGRADUÁLNÍM ZAMĚŘENÍM

DIABETES MELLITUS
MOŽNOSTI A REALITA KLINICKÉ PRAXE V KOMPLEXNÍ PÉČI O DIABETIKA

14. září 2018 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Platební údaje

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení elektronické registrace k účasti na kongresu, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku.
Potvrzení o zaplacení/daňový doklad Vám bude vystaveno po připsání částky na účet Pharma PM.
Registrační poplatek lze hradit bankovním převodem na základě potvrzené elektronické registrace nebo v hotovosti v místě konání kongresu.

majitel účtu: PHARMA Product Management s.r.o.
číslo účtu: 5406644001/5500
Specifický symbol: 1701009
Variabilní symbol: bude vygenerovám a zaslán v potvrzení o úspěšné registraci
Daňový doklad Vám zašleme na Váš e-mail po přijetí platby na náš účet.

Upozornění:
V případě bezhotovostní úhrady 3 dny před konáním akce, Vás prosíme o doložení potvrzení o úhradě registračního poplatku.