2015   2016   2017   2018   2019

Letos již v září

V. ročník

MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA S POSTGRADUÁLNÍM ZAMĚŘENÍM

DIABETES MELLITUS
MOŽNOSTI A REALITA KLINICKÉ PRAXE V KOMPLEXNÍ PÉČI O DIABETIKA

14. září 2018 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Rámcový odborný program

07:30 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:05
Úvodní slovo
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

I. ODBORNÝ BLOK
Složitost komplexní péče o diabetika


09:05 – 09:25

Současné reálné dosažitelné maximum v optimální léčbě diabetu
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. / Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

09:25 – 09:45
Vývoj a význam doporučení pro diagnostiku a léčbu diabetu
MUDr. Vladimír Uličianský / Via medica, s. r. o., Ambulancia vnútorného
lekárstva v Košicích

09:45 – 10:05
Farmakoekonomika péče o diabetes u nás a v zahraničí
MUDr. Tomáš Doležal / Institute for Health Economics and Technology
Assessment (iHETA) v Praze

10:05 – 10:25
Úhrada léčby diabetu z pohledu plátce zdravotní péče
MUDr. Tereza Szymanská / Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, v Hradci Králové

10:25 – 10:45
Péče o diabetika a syndrom vyhoření
PhDr. Antonín Indrák / Efekt Plus s.r.o., Olomouc

10:45 - 11:05
Panelová diskuze po I. bloku


11:05 - 11:20
Přestávka


II. ODBORNÝ BLOK
Léčba diabetu a jeho komorbidit

11:20 – 11:40
Nádory štítné žlázy u diabetiků a mezioborová spolupráce
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. / IV. interní klinika FN a LF UK v Hradci Králové

11:40 – 12:00
Základem inzulinové rezistence je fyziologický mechanizmus
redistribuce substrátů

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. / II. interní klinika FNKV a 3. LF UK v Praze


12:00 – 12:20
Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D. / Plicní klinika FN a LF UK v Hradci Králové

12:20 – 12:40
Nové technologie v léčbě diabetu - enthusiasmus nebo reálný stav?
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. / III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

12:40 – 13:00
Režim CSII a monitorování glykemie v praxi
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. / III. interní gerontometabolická klinika FN
a LF UK Hradec Králové

13:00 – 13:20
Panelová diskuze po II. bloku


13:20 - 14:30
Přestávka


III. ODBORNÝ BLOK
Farmakologická léčba diabetu

14:30 – 14:50
Nová hypolipidemika v léčbě diabetické dyslipidemie a jejich dostupnost v současnosti
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. / III. interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové

14:50 – 15:10

Nová antidiabetika včetně inzulínových přípravků
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. / II. interní klinika FN U sv. Anny a LF MU v Brně

15:10 – 15:30

Fixní kombinace GLP-1 RA a inzulínu
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. / I. interní klinika FN a LF UK v Plzni

15:30 – 15:50
Diuretika, glifloziny a adherence k farmakologické léčbě
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. / II. interní klinika FN U sv. Anny a LF MU v Brně

15:50 – 16:10
Pozice diabetologa v komplexní péči o pacienta s nesidiomem
a karcinomem pankreatu

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. / III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

16:10 – 16:30
Glifloziny v prevenci KV rizika u obézního diabetika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. / III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

16:30 - 16:50
Panelová diskuze po III. bloku

16:50
Zakončení