IV. ročník

DIABETOLOGICKÉHO MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA

12. října 2017 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Registrační a storno poplatky

Lékař/lékařka
Typ registrace A 
registrační poplatek zahrnuje jednodenní účast na sympoziu a vystavení certifikátu
Včasná registrace
(do 22. 9. 2017 - datum přijetí platby do 25. 9. 2017)....750,- Kč
Pozdní registrace
(od 23. 9. 2017 do 10. 10. 2017 - datum přijetí platby do 12. 10. 2017).....950,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti).....1.200,- Kč

Zdravotní sestra a ostatní NLZP
Typ registrace B 

registrační poplatek zahrnuje jednodenní účast na sympoziu a vystavení certifikátu
Včasná registrace
(do 22. 9. 2017 - datum přijetí platby do 25. 9. 2017).....350,- Kč
Pozdní registrace
(od 23. 9. 2017 do 10. 10. 2017 - datum přijetí platby do 12. 10. 2017).....500,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti).....750,- Kč

Ukončení elektronických registrací
10. října 2017
po tomto datu je již možná pouze registrace v místě konání sympozia

Storno poplatky
V případě storna účasti do 12. 7. 2017 bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku.
V případě storna účasti od 13. 7. do 12. 8. 2017 bude vráceno 50 % uhrazeného poplatku.
V případě storna účasti 30 a méně dní před konáním akce je storno poplatek 100 %.