IV. ročník

DIABETOLOGICKÉHO MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA

12. října 2017 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Pozvánka

Vážení lékaři,

přijměte, prosím, pozvání k účasti na již tradiční IV. ročník mezioborového diabetologického sympozia.


Těšíme se na setkání s vámi 12. října 2017 v Hradci Králové.


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účast na sympoziu je ohodnocena kreditními body pro lékaře.