IV. ročník

DIABETOLOGICKÉHO MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA

12. října 2017 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Partneři a vystavovatelé