IV. ročník

DIABETOLOGICKÉHO MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA

12. října 2017 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Odborný program

7:30 - 8:50 Registrace
7:30 - 9:00 Coffee Break
9:00 - 9:05 Úvodní slovo

9:05 - 10:45 1. ODBORNÝ BLOK
1. Preklinické obory a moderní diabetologická léčba
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze

2. Význam klinické biochemie v diabetologické péči dříve a dnes
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK v Hradci Králové

3. Tuková buňka – od preklinických poznatků k léčbě obezity a diabetu
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

4. Je glukóza pouze energetický substrát?
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., III. interní gerontometabolická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

5. Diagnostika a léčba diabetu u zvířat
MVDr. Václav Bartoš, Veterinární klinika ZooVet, Hradec Králové - Třebeš

Panelová diskuse

11:05 - 11:20 Přestávka, Coffee Break


11:20 - 13:00 2. ODBORNÝ BLOK
6. Interpretace výsledků klinických studií u diabetiků v běžné klinické praxi
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz MU v Brně

7. Patofyziologie inkretinového systému
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., IV. interní klinika FN a LF UK v Hradci Králové

8. Inkretinové léky v diabetologii
prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., FNUSA a LF MU v Brně

9. Funkce ledvin a glifloziny
MUDr. Jan Vachek, Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK v Praze

10. Patofyziologie srdečního selhání a její využití v léčbě diabetiků
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. interní klinika FNUSA a LF MU v Brně

Panelová diskuse

13:20 - 14:30 oběd


14:30 - 16:20 3. ODBORNÝ BLOK

11. Využití farmakologických vlastností inzulinových analog v léčbě diabetu
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., Centrum a subkatedra diabetologie FN a LF UK v Hradci Králové

12. Od biostatoru k současným uzavřeným systémům v diabetologii
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

13. Tyrosinkinázové inhibitory používané v léčbě chronické myeloidní leukemie mohou vést k rozvoji diabetu
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., IV. interní hematologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

14. Telemedicína a její využití v diabetologii
Ing. David Kula, Ph.D., Národní telemedicínské centrum FN a LF UP v Olomouci

15. Jak eticky a účinně ovlivnit compliance pacienta s diabetem
PhDr. Antonín Indrák, Efekt Plus s.r.o., Olomouc

Panelová diskuse

Slavnostní zakončení semináře 16:40 - 16:45