IV. ročník

DIABETOLOGICKÉHO MEZIOBOROVÉHO SYMPOZIA

12. října 2017 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Informace

Mezioborové diabetologické sympozium


Pořadatel:
společnost PHARMA Product Management, s r. o.
pod záštitou Fakultní nemocnice Hradec KrálovéOdborný garant:
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí lékařka Diabetologického centra
a vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové
III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové


Místo konání:
Hotel Nové Adalbertinum

Velké náměstí 22/32
Hradec Králové
GPS: 50.209682, 15.835104

Datum konání:
12. října 2017

Ukončení elektronických registrací:
10. října 2017
Po tomto datu je již možná pouze registrace v místě konání sympozia.

Potvrzení účasti:
certifikát s přidělenými kreditními body pro lékaře a NLZP

Akreditace:
Česká lékařská komora
Česká asociace sester

Info:
E-mail: info@pharma-pm.cz
Telefon: +420 777 055 624
www.pharma-pm.cz
www.sympohk.cz