Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

DIABETES MELLITUS
A ŽIVOTNÍ ETAPY

14. října 2016 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Parkování

Možnosti parkování v okolí hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové

Parkování - Velké náměstí
vzdáleno cca 20 m
V době od 08.00 do 18.00 hodin zaplatíte 30 Kč za každou započatou hodinu parkování a od 18.00 do 8.00 hodin následujícího dne je v platnosti jednorázový poplatek 30 Kč.
www.isphk.cz/download/parkovaci-automaty.pdf

Parkovací dům Regiocentrum
vzdálen cca 150 m
V době od 08.00 do 18.00 hodin zaplatíte v tomto parkovacím domě 15 Kč za každou započatou hodinu parkování a od 18.00 do 08.00 hodin následujícího dne je v platnosti jednorázový poplatek 10 Kč.
www.isphk.cz/pd-regiocentrum.php

Parkování - Gayerova kasárna
vzdáleno cca 400 m
V době od 08.00 do 18.00 hodin zaplatíte 10 Kč za každou započatou hodinu parkování.
www.isphk.cz/download/parkovaci-automaty.pdf

Parkovací dům Katschnerka
vzdálen cca 1500 m
V době od 08.00 do 18.00 hodin zaplatíte maximálně 40 Kč a od 18.00 do 08.00 hodin následujícího dne je v platnosti jednorázový poplatek 10 Kč.
www.isphk.cz/pd-katschnerka.php