Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

DIABETES MELLITUS
A ŽIVOTNÍ ETAPY

14. října 2016 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Registrační a storno poplatky

Lékař/lékařka
Typ registrace A
registrační poplatek zahrnuje jednodenní účast na sympoziu
Včasná registrace (do 31. 7. 2016 - datum přijetí platby do 3. 8. 2016)...................750,- Kč
Pozdní registrace (do 12. 10. 2016 - datum přijetí platby do 14. 10. 2016).............950,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti)....................................................................1200,- Kč

Zdravotní sestra a ostatní NLZP
Typ registrace B
registrační poplatek zahrnuje jednodenní účast na sympoziu
Včasná registrace (do 31. 7. 2016 - datum přijetí platby do 3. 8. 2016)....................350,- Kč
Pozdní registrace (do 12. 10. 2016 - datum přijetí platby do 14. 10. 2016)..............500,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti).......................................................................750,- Kč

Ukončení elektronických registrací
12. října 2016
po tomto datu je již možná pouze registrace v místě konání sympozia

Storno poplatky
V případě storna účasti do 12. 9. 2016 bude vráceno 100 % uhrazeného poplatku.
V případě storna účasti od 13. 9. do 31. 9. 2016 bude vráceno 50 % uhrazeného poplatku.
V případě storna účasti 14 a méně dní před konáním akce je storno poplatek 100 %.