Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

DIABETES MELLITUS
A ŽIVOTNÍ ETAPY

14. října 2016 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Registrační formulářRegistruji se tímto na mezioborové sympoziumSouhlasím se zasíláním informačních e-mailů týkajících se tohoto sympozia i dalších odborných akcí z internetového serveru www.pharma-pm.cz a s použitím osobních údajů společností Pharma PM s.r.o., dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.Potvrzení registrace
Po vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře Vám bude na Váš uvedený e-mail zasláno potvrzení o registraci a specifický symbol, který je důležitý pro následné provedení platby. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti na sympozia. Jestliže potvrzení o registraci neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je uvedená e-mailová adresa chybná.

V takovém případě, nebo pokud by nastaly problémy v průběhu registrace, obraťte se, prosím, na organizační zajištění sympozia PHARMA Product Management s.r.o., e-mail: info@pharma-pm.cz, tel.: +420 777 753 360, 605 901 282.