Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

DIABETES MELLITUS
A ŽIVOTNÍ ETAPY

14. října 2016 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Platební údaje

Rekapitulační e-mail „Informace o registraci", zaslaný jako potvrzení elektronické registrace k účasti na kongresu, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku.

Výzva k úhradě registračního poplatku je součástí této „Informace o registraci". Registrační poplatek lze hradit pouze bankovním převodem nebo složenkou na základě potvrzené registrace (případně v hotovosti v místě konání kongresu).

majitel účtu: PHARMA Product Management s.r.o.
číslo účtu: 5406644001/5500
variabilní symbol: 23102015
specifický symbol: bude zaslán spolu s potvrzením registrace
zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmeníUvedené údaje, prosím, použijte i v případě platby složenkou.

Registrační platbu před kongresem lze provést výhradně v rámci bezhotovostního styku (bankovním převodem nebo složenkou)!

V místě konání kongresu lze registrační poplatek uhradit pouze v hotovosti. Doklad o hotovostní platbě Vám bude vystaven na místě.

Daňový doklad Vám zašleme e-mailem po přijetí platby na náš účet.