Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

DIABETES MELLITUS
A ŽIVOTNÍ ETAPY

14. října 2016 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Odborný program

Mezioborového sympozia s postgraduálním zaměřením

„DIABETES MELLITUS A ŽIVOTNÍ ETAPY"pátek 14. října 2016

7:45 - 9:00 Registrace
Welcome coffee break
9:00 - 9:10 Úvodní slovo (doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.)

DOPOLEDNÍ BLOK
Diabetes mellitus a životní etapy
9:10 - 9:30 Diabetes mellitus v průběhu života -psychologické a sociální aspekty péče (prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA FN Motol Praha)
9:30 - 9:50 Posuzování pracovní schopnosti, invalidita a sociální aspekty péče u diabetiků (MUDr. Miroslav Bosák, Odbor posudkové služby ČSSZ Praha)
9:50 - 10:00 Panelová diskuse

Dětství a dospívání
10:00 - 10:20 Poruchy příjmu potravy u dětí a adolescentů s DM1 (MUDr. Jana Komorousová, Dětská a dorostová psychiatrie, Plzeň)
10:20 - 10:40 Gestační diabetes mellitus – rizika pro plod (doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., FN HK)
10:40 - 11:00 Dětský (tak trochu jiný) diabetes (doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., FN Motol Praha)
11:00 - 11:20 Edukace dětských a mladistvých diabetiků (MUDr. Jitřenka Venháčová, FN Olomouc)
11:20 - 11:30 Panelová diskuse

11:30 - 12:30 Oběd

ODPOLEDNÍ BLOK
Dospělost
12:30 - 12:50 Novinky v diabetické dietě (prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, VFN Praha)
12:50 - 13:10 Agonisté GLP1 RA – současné možnosti a perspektivy (MUDr. Jana Jiráčková, Ph.D., FN HK)
13:10 - 13:30 Inhibitory SGLT2 – efektivita a bezpečnost v léčbě diabetu (prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., FNUSA Brno)
13:30 - 13:50 Inzulinová analoga – klasické režimy a psychosociální aspekty u dospělých diabetiků 1. typu (MUDr. Jan Šoupal, VFN Praha)
13:50 - 14:10 Problematika režimu inzulinové pumpy u dospělých diabetiků 1. a 2. typu (doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., VFN Praha)
14:10 - 14:30 Léčba dyslipidemie u dospělých diabetiků 1. a 2. typu (prof. MUDr. Vladimír Bláha CSc., FN HK)
14:30 - 14:40 Panelová diskuse

14:40 - 15:00 Coffee break

Stáří
15:00 - 15:20 Antidiabetika v péči o starší diabetiky v ambulanci a léčebném sociálním zařízení (doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., FN HK)
15:20 - 15:40 Katarakta a makulopatie u diabetiků (doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D., FN HK)
15:40 - 16:00 Zhoubné nádory u diabetiků ve vyšším věku (prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., FN HK)
16:00 - 16:20 Rekanalizační léčba akutní mozkové ischemie (doc. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc., prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., FN HK)
16:20 - 16:40 Hormonální změny a jejich klinický význam u starších diabetiků (prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., FN HK)
16:40 - 16:50 Panelová diskuse

16:50 Slavnostní zakončení