Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

DIABETES MELLITUS
A ŽIVOTNÍ ETAPY

14. října 2016 • Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Informace

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

„DIABETES MELLITUS A ŽIVOTNÍ ETAPY"Pořadatel
společnost PHARMA PM , s.r.o.
( PHARMA Product Management )

Odborný garant
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí lékařka Diabetologického centra
a vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové
III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové

Témata sympozia
Diabetes mellitus a životní etapy - dětství a dospívání, dospělost, stáří, sociální a psychologiské aspekty DM

Místo konání
Hotel Nové Adalbertinum
Velké náměstí 22/32
Hradec Králové
GPS: 50.209682, 15.835104

Datum konání
14. října 2016

Ukončení elektronických registrací
12. října 2016
Po tomto datu je již možná pouze registrace v místě konání sympozia.

Potvrzení účasti
certifikát s přidělenými kreditními body pro lékaře a NLZP

Akreditace
Česká lékařská komora
Česká asociace sester


E-mail: info@pharma-pm.cz
Telefon: +420 777 055 624
www.pharma-pm.cz
www.pharmacongress.cz
www.sympohk2016.cz