2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Registrační a storno poplatky

Registrační poplatky

Lékař/lékařka
Typ registrace A
registrační poplatek zahrnuje dvoudenní účast na sympoziu a účast na společenském večeru Včasná registrace (do 31.7.2015 - datum přijetí platby do 3.8.2015)...................750,- Kč
Pozdní registrace (do 20.10.2015 - datum přijetí platby do 22.10.2015).............950,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti).............................................................1200,- Kč

nebo

Typ registrace B
registrační poplatek zahrnuje jednodenní účast na sympoziu (23.10.2015)
bez účasti na společenském večeru

Včasná registrace (do 31.7.2015 - datum přijetí platby do 3.8.2015)...................550,- Kč
Pozdní registrace (do 20.10.2015 - datum přijetí platby do 22.10.2015).............800,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti).............................................................1000,- Kč

Zdravotní sestra a ostatní NLZP
Typ registrace C
registrační poplatek zahrnuje dvoudenní účast na sympoziu a účast na společenském večeru Včasná registrace (do 31.7.2015 - datum přijetí platby do 3.8.2015)....................350,- Kč
Pozdní registrace (do 20.10.2015 - datum přijetí platby do 22.10.2015)..............500,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti)................................................................750,- Kč

Doprovodné osoby
Typ registrace D
registrační poplatek zahrnuje účast na společenském večeru
Včasná registrace (do 31.7.2015 - datum přijetí platby do 3.8.2015)...................350,- Kč
Pozdní registrace (do 20.10.2015 - datum přijetí platby do 22.10.2015).............350,- Kč
Registrace na místě (pouze v hotovosti)...............................................................350,- Kč

Ukončení elektronických registrací
20. října 2015
po tomto datu je již možná pouze registrace v místě konání sympozia

Storno poplatky
V případě storna účasti do 22.9.2015 bude vráceno 100% uhrazeného poplatku.
V případě storna účasti od 23.9. do 8.10.2015 bude vráceno 50% uhrazeného poplatku.
V případě storna účasti 14 a méně dní před konáním akce je storno poplatek 100%.