2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Registrační formulářRegistruji se tímto na odborný vzdělávací seminář:Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů týkajících se tohoto sympozia i dalších odborných akcí z internetového serveru www.pharma-pm.cz a s použitím osobních údajů společností Pharma PM s.r.o., dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.Potvrzení registrace
Po vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře Vám bude na Váš uvedený e-mail zasláno potvrzení o registraci a specifický symbol, který je důležitý pro následné provedení platby. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti na sympozia. Jestliže potvrzení o registraci neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je uvedená e-mailová adresa chybná.

V takovém případě, nebo pokud by nastaly problémy v průběhu registrace, obraťte se, prosím, na organizační zajištění sympozia PHARMA Product Management s.r.o., e-mail: info@pharma-pm.cz, tel.: 777 055 624.