2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Platební údaje

Platební údaje
Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení elektronické registrace k účasti na sympoziu, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení/daňový doklad Vám bude vystaven na vyžádání při elektronické registraci
a po úhradě, tj. připsání plné částky na účet sympozia. Doklad Vám bude předán
při registraci v místě konání sympozia. Registrační poplatek lze hradit pouze bankovním
převodem na základě potvrzené el. registrace
nebo v hotovosti v místě konání sympozia.

majitel účtu: PHARMA Product Management s.r.o.
číslo účtu: 5406644001/5500
variabilní symbol: 23102015
specifický symbol: bude zaslán spolu s potvrzením registrace
zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení