2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Odborný program

sympozia "INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ"

pátek 23. října 2015
9:00 - 10:00 hod. Registrace účastníků na 1. den sympozia

Welcome coffee break, firemní expozice

10:00 hod. Zahájení sympozia - doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

10:15 - 12:15 hod. BLOK Č. 1 - Diabetes a komplexní léčba
1. Nová antidiabetika – inkretiny (MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., FN USA Brno)
2. Nová antidiabetika – glifloziny (prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., FN Plzeň)
3. Nová antidiabetika – inzulinová analoga (doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., FN HK)
4. Perorální antidiabetika v těhotenství (MUDr. Kateřina Andělová, ÚPMD Praha)
5. Lékové interakce u diabetiků v klinické praxi (PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA, FN HK)
Panelová diskuse

12:15 - 13:30 hod. Oběd, firemní expozice

13:30 - 15:30 hod. BLOK Č. 2 - Žena a diabetes - 1. část
1. GDM z pohledu diabetologa (MUDr. Markéta Kubíčková, FN HK)
2. GDM z pohledu gynekologa (doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., FN HK)
3. Léčba dyslipidemie v graviditě u diabetičky (doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D./as. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., VFN Praha)
4. Léčba arteriální hypertenze u gravidních diabetiček (MUDr. Jiří Ceral, Ph.D., FN HK)
5. Gravidita a antibiotická léčba (doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., FN HK)
Panelová diskuse

15:30 - 16:00 hod. Coffee break, firemní expozice

16:00 - 18:00 hod. BLOK Č. 2 - Žena a diabetes - 2. část
6. Dieta v graviditě a DM (prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, VFN Praha)
7. Mimotělní oplodnění a diabetes (MUDr. Jiří Štěpán, CSc., Sanatorium Sanus HK)
8. Gynekologické tumory u diabetiček (MUDr. Petr Halada, FN HK)
9. Urogenitální infekce u žen s DM (MUDr. Jan Kestřánek, Ph.D., FN HK)
10. Sexuální problémy žen s DM (MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D., FN Motol Praha)
Panelová diskuse

18:00 hod. Zakončení 1. dne sympozia

SPOLEČENSKÝ VEČER
(více informací ke společenskému večeru naleznete na www.sympohk2015.cz/spolecensky-vecer)

sobota 24. října 2015
9:00 - 9:30 hod. Registrace účastníků na 2. den sympozia

Firemní expozice

9:30 - 11:30 hod. BLOK Č. 3 - Hojení ran a diabetes - 1. část
1. Bolest u chronických ran u diabetiků (MUDr. David Doležal, FN HK)
2. Kožní léze u hematoonkologických nemocných s diabetem a mukormykózou (doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., FN HK)
3. Charcotova neuroartropatie (MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., FN HK)
4. Hojení ran a diabetes (prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., FN HK)
5. Podtlaková terapie v léčbě ran u diabetiků (doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., FN USA Brno)
Panelová diskuse

11:30 - 12:15 hod. Coffee break, firemní expozice

12:15 - 13:45 hod. BLOK Č. 3 - Hojení ran a diabetes - 2. část
6. Prevence syndromu diabetické nohy z pohledu sestry (Lea Voráčková, FN HK)
7. Podiatrická edukace v denní klinické praxi (Bc. Gabriela Seidlová, FN HK)
8. Podtlaková terapie - kazuistika (Bc. Kateřina Krejsová, FN USA Brno)
Panelová diskuse

14:00 hod. Zakončení sympozia