2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Místo a termín konání

Místo konání:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové
GPS: 50.211814, 15.828992

Datum konání:

23.-24. října 2015