2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Informace

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením

"INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ"Pořadatel
Centrum a subkatedra diabetologie Fakultní nemocnice Hradec Králové
a
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Odborný garant
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
vedoucí lékařka Diabetologického centra
a
vedoucí Subkatedry diabetologie LF UK v Hradci Králové
III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Témata sympozia
Diabetes a komplexní léčba
Žena a diabetes
Hojení ran a diabetes

Místo konání
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
Hradec Králové
GPS: 50.211636, 15.829775

Datum konání
23.-24. října 2015

Ukončení elektronických registrací
20. října 2015
Po tomto datu je již možná pouze registrace v místě konání sympozia.

Potvrzení účasti
certifikát s přidělenými kreditními body pro lékaře a NLZP

Akreditace
Česká lékařská komora
Česká asociace sester

Organizační a technické zabezpečení sympozia
PHARMA Congress,
kongresová divize PHARMA Product Management s.r.o.

E-mail: info@pharma-pm.cz
Telefon: +420 777 055 624
www.pharma-pm.cz
www.pharmacongress.cz
www.sympohk2015.cz