2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Mezioborové sympozium s postgraduálním zaměřením • II. ročník

INTERDISCIPLINÁRNÍ PROBLÉMY DIABETOLOGIE ZE 3 ÚHLŮ

23.–24. října 2015, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Fotogalerie a videospot

Videospot z II. ročníku mezioborového sympozia "Interdisciplinární problémy diabetologie ze 3 úhlů" můžete shlédnout zde